In mijn hoedanigheid als burgemeester van Deventer was ik een aantal jaren voorzitter van het comité van aanbeveling. Met mijn aanstelling als Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel per medio juli 2018 kwam hieraan een “functioneel” einde.
Dit betekent echter niet dat ik de Miglia Daventria Rally en onlosmakelijk daaraan gekoppeld de bestemming van de opbrengst voor een goed doel binnen de Deventer gemeenschap – dit keer door de goede diensten van het Nationaal Fond Kinderhulp – niet van harte onderschrijf.

Al weer enkele jaren geleden werd aan de rally, naast de sport- en tourklasse, een sponsorklasse toegevoegd waarin tientallen jongeren met een beperking meerijden. Met eigen ogen heb ik gezien wat een dergelijke dag voor deze jonge mensen betekent.

Voor de Miglia Daventria editie X – de lustrumeditie! – op 4 september 2021, is het Nationaal Fonds Kinderhulp de maatschappelijke organisatie waaraan de opbrengst ten goede zal komen. Het NFK zal de aldus verkregen middelen aanwenden om Deventer kinderen in achterstandsituatie te helpen. Dat kan zijn door een financiële bijdrage voor bijv. deelname aan zwemles of een vakantie (die anders onbereikbaar zijn). Het kan ook door kinderen bijv. in het bezit te stellen van een fiets – wie kan in Nederland zonder? – of van een laptop waardoor zij aansluiting houden bij de hedendaagse wijze van informatievoorziening en educatie.
Dit werk van Rotary Deventer en het Nationaal Fonds Kinderhulp verdient het om onderschreven te worden. Als Commissaris van de Koning in deze prachtige provincie, na het rijden van de route kunt u daar al helemaal niet meer omheen, beveel ik dit evenement nadrukkelijk aan. Met uw deelname, direct- of indirect, draagt u bij aan de continuïteit van dit unieke initiatief.

U geniet en in uw genieten maakt u het gelijktijdig zo veel anderen mogelijk, die nét iets minder mogelijkheden hebben, hierin te participeren.
Mooier kan het toch niet zijn ?!

 

Andries Heidema

Op 21 mei 2022 zal alweer voor de elfde keer de benefietrally Miglia Daventria worden verreden.

De Miglia Daventria rally is niet alleen door de naam – ‘Daventria’ – verbonden met onze mooie stad Deventer. De rally wordt georganiseerd door Rotaryclub Deventer en de opbrengst is alle jaren bestemd geweest voor de ondersteuning van een goed doel, speciaal in Deventer.
Op deze wijze kan, door de inzet van vrijwilligers van Rotary Deventer en anderen, de helpende hand worden geboden aan mensen in de Deventer samenleving die een helpende hand goed kunnen gebruiken.
Twee jaar geleden kwamen de deelnemende auto’s na de finish naar het Grote Kerkhof voor de afsluiting. Zo kon het Deventer publiek meegenieten van het moois dat aan auto’s meerijdt! Dat zit er dit jaar niet in wegens de herinrichtingwerkzaamheden op het Grote Kerkhof. De Miglia Daventria zal dit jaar eindigen bij de Gasfabriek.

Voor de komende, elfde editie van de Miglia Daventria, is Rotary Deventer wederom een samenwerking aangegaan met het Nationaal Fond Kinderhulp (Kinderhulp) als goed doel. Kinderhulp zal de middelen die het krijgt uit de opbrengst van de Miglia Daventria, aanwenden om voor kinderen uit Deventer die het thuis niet breed hebben, een aanschaf mogelijk te maken of een activiteit, die er anders voor deze kinderen gewoon niet inzit. Denk aan: een dagje uit of een fiets, een zomervakantiepakket. Dat kan zoveel verschil maken in het leven van een kind.

Van harte beveel ik dan ook iedereen die de Deventer samenleving een warm hart toedraagt aan, om de Miglia Daventria X op 21 mei 2022, te ondersteunen, door deelname, als sponsor of als vrijwilliger.

Ron König

Burgemeester Deventer

 

Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk.


1 op de 12

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn ruim 3.000 kinderen tot 21 jaar in Deventer alleen al (en 300.000 in het hele land) die een verre van zorgeloze jeugd hebben. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Vrienden thuis uitnodigen is spannend, want er is zo weinig. Voor een warme winterjas als het écht koud begint te worden, is niet altijd genoeg geld. Ook een fiets, om met vrienden mee naar school te kunnen fietsen, is niet vanzelfsprekend. Laat staan verder kunnen studeren na de middelbare school…

Iets groots, of iets kleins

Nationaal Fonds Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Een dagje uit bijvoorbeeld, een fiets, opleiding, leesboek, warme winterjas of cadeautje van de Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen.

 

Als anderen niet kunnen helpen

We helpen met waar een kind behoefte aan heeft en altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Want zij komen bij de kinderen thuis en zien waar hulp hard nodig is. En ook wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. Onvoorwaardelijk.

 

Fantastisch dat Rotary Deventer de 11e editie van de benefietrally Miglia Daventria weer aan Kinderhulp verbindt!

 

Jan Wezendonk

Directeur Nationaal Fonds Kinderhulp