Klassen

3 verschillende klassen!

Algemeen

Alle klassen!

Voor alle klassen geldt een inschrijfbedrag van € 285 per equipe bij privé-inschrijving en van € 425 excl BTW per equipe bij een zakelijke inschrijving. Dat is ook het geval voor de Sponsorklasse en ook indien u voor deelname aan de Sponsorklasse geen eigen auto inzet (maar gebruik maakt van een auto die door de Miglia Daventria organisatie ter beschikking wordt gesteld).
Daarvoor krijgen u en uw navigator een onvergetelijk rally-dag, inclusief koffie/thee bij start, een lekkere lunch, een ‘middagmoment’ en een prima diner ter afsluiting. Bovendien steunt u het goede doel dat is gekozen voor ondersteuning door de Miglia Daventria X: Het Nationaal Fonds Kinderhulp (voor ondersteuning van kinderen in Deventer).

Sportklasse

De Sportklasse is bedoeld voor auto van vóór 1980. Deze equipes rijden een langere route bij een iets hogere gemiddelde snelheid. De Sportklasse is bedoeld voor mensen met een hoog ambitieniveau, of mensen die met enige regelmaat meedoen aan oldtimer wedstrijdrally’s.

Dankzij de inzet van meer dan 60 vrijwilligers worden de deelnemers in staat gesteld een uitdagende rally te rijden waarbij overigens niet de snelheid het verschil maakt, maar de juiste interpretatie van de route-aanwijzingen. In 4 etappes worden de deelnemers langs de mooiste plekjes van Overijssel geleid, waarbij ook de inwendige mens bepaald niet vergeten wordt.

Tourklasse

De Tourklasse staat open voor inschrijving met alle auto’s, ook moderne auto’s. Deze klasse is bedoeld voor mensen die kennis willen maken met dit soort evenementen en voor ervaren rallyrijders voor wie het wedstrijdelement niet leidend is. De geringere moeilijkheidsgraad en de lagere gemiddelde snelheid maken dat de Tourklasse een meer ontspannen karakter heeft.

Sponsorklasse

De Sponsorklasse staat open voor inschrijving van alle auto’s, zolang er maar tenminste 3 zitplaatsen in de auto zijn. U als equipe krijgt nl. een jongere met een beperking als ‘eerste navigator’ toebedeeld, zodat u met 3 (of soms 4 equipeleden) start. Bij de Miglia Daventria X zullen in de Sponsorklasse jongeren meerijden die onder de hoede zijn van de Pluryn groep (Intermetzo in Eefde). De selectie van de jongeren geschiedt door Pluryn, die tijdens de hele dag ook overal mensen paraat heeft voor (eventuele) ondersteuning.

Voor de Sponsorklasse is geen rallyervaring noodzakelijk. Een apart uitgezette route laat de deelnemers genieten van dezelfde landschappen en spelen met dezelfde rallytechnieken. Alleen is het moeilijkheidsniveau aangepast, zodat u en de ‘eerste navigatoren’ kunnen genieten van de rit, de omgeving en de dag.

De start volgt ná de Sport- en Tourklasse. De finish is juist gepland vóór binnenkomst van de andere klassiekers. Het geeft de deelnemers van de Sponsorklasse optimaal de gelegenheid niet alleen te genieten van de rit zelf, maar ook van vertrek en binnenkomst van alle andere deelnemende auto’s.

Voor de start, bij de lunch en bij de finish wordt u alle zorg door stewards en begeleiders uit handen genomen. Er zijn begeleiders van Pluryn aanwezig om ondersteuning te bieden tijdens de rit, als dat nodig zou zijn.

In deze klasse kunt u zich mét of zonder eigen auto opgeven omdat een aantal auto’s door de organisatie wordt geregeld. Ook als u zelf geen auto meebrengt blijven de kosten € 285 per equipe.

Meerijden in deze klasse doe je voor jouw ‘eerste navigator’ voor wie het een fantastische dag is. Zoals gezegd, na de finish nemen anderen het over en kunt u vervolgens zelf meedoen aan het diner en de borrel.