Klassen

3 verschillende klassen!

Algemeen

Alle klassen!

Voor alle klassen geldt een inschrijfbedrag van € 325 per equipe bij privé-inschrijving en van € 440 excl BTW per equipe bij een zakelijke inschrijving.
Dat is ook het geval voor de Sponsorklasse. Maar de auto’s en bemanning in de Sponsorklasse worden apart georganiseerd door Pluryn. Men kan dus niet als chauffeur inschrijven voor de Sponsorklasse. Men kan wel voor een equipe in de Sponsorklasse het inschrijfgeld betalen.

Voor het bedrag aan inschrijfgeld krijgen u en uw navigator – of de equipe in de Sponsorklasse – een onvergetelijk rally-dag, inclusief koffie/thee bij start, een lekkere lunch, een ‘middagmoment’ en een prima diner ter afsluiting. Bovendien steunt u het goede doel dat is gekozen voor ondersteuning door de Miglia Daventria X: Het Nationaal Fonds Kinderhulp (voor ondersteuning van kinderen in Deventer).

Sportklasse

De Sportklasse is bedoeld voor auto van vóór 1980. Deze equipes rijden een langere route bij een iets hogere gemiddelde snelheid. De Sportklasse is bedoeld voor mensen met een hoog ambitieniveau, of mensen die met enige regelmaat meedoen aan oldtimer wedstrijdrally’s.

Dankzij de inzet van meer dan 60 vrijwilligers worden de deelnemers in staat gesteld een uitdagende rally te rijden waarbij overigens niet de snelheid het verschil maakt, maar de juiste interpretatie van de route-aanwijzingen. In 4 etappes worden de deelnemers langs de mooiste plekjes van Overijssel geleid, waarbij ook de inwendige mens bepaald niet vergeten wordt.

Tourklasse

De Tourklasse staat open voor inschrijving met alle auto’s, ook moderne auto’s. Deze klasse is bedoeld voor mensen die kennis willen maken met dit soort evenementen en voor ervaren rallyrijders voor wie het wedstrijdelement niet leidend is. De geringere moeilijkheidsgraad en de lagere gemiddelde snelheid maken dat de Tourklasse een meer ontspannen karakter heeft.

Sponsorklasse

Bij de Miglia Daventria XI zullen in de Sponsorklasse jongeren meerijden die onder de hoede zijn van de Pluryn groep (Intermetzo in Eefde). De selectie van de jongeren geschiedt door Pluryn, die tijdens de hele dag ook overal mensen paraat heeft voor (eventuele) ondersteuning.
Auto’s en chauffeurs in de Sponsorklasse worden georganiseerd door de MD organisatie en Pluryn zelf.
Het is daarom niet mogelijk om zelf met een auto of als chauffeur in te schrijven in de Sponsorklasse.

Wat wel kan is dat voor een equipe in de Sponsorklasse het inschrijfgeld wordt betaald (waarmee men de deelname door de betreffende equipe dus financieel steunt). Die kosten zijn, net als in de andere twee klassen, € 325 als een particulier aldus ondersteunt en € 440 excl BTW als de ondersteuning komt van een zakelijke partij.

Indien hiervoor belangstelling bestaat dan graag contact opnemen met de MD commissie leden die zich bezig houden met sponsoring:
– Rico ten Hag                  r.tenhag@tenhag.nl                      tel 06 53 83 57 77
– Richard Dommerholt   richard@dommerholt.biz            tel 06 53 46 94 29
– Remy Everink                 remy@mercuriusmakelaars.nl   tel 06 20 40 78 74

Voor de Sponsorklasse zal een aparte route uitgezet worden waardoor de deelnemers kunnen genieten van dezelfde landschappen en spelen met dezelfde rallytechnieken als de deelnemers in de Tourklasse en Sportklasse.

De start volgt ná de Sport- en Tourklasse. De finish is juist gepland vóór binnenkomst van de andere klassiekers. Het geeft de deelnemers van de Sponsorklasse optimaal de gelegenheid niet alleen te genieten van de rit zelf, maar ook van vertrek en binnenkomst van alle andere deelnemende auto’s.