rotary-logo

De Miglia Daventria wordt georganiseerd door een aantal ‘petrolheads’ en enthousiastelingen die lid zijn van Rotary Club Deventer. Elk jaar krijgen we een kick van een zo perfect mogelijk georganiseerd rally-evenement. Waarbij we de opbrengst voor het goede doel graag zo hoog mogelijk maken.

Rotary Club Deventer is inmiddels ruim 80 jaar jong. Als serviceclub wil zij de maatschappij ten dienste zijn. Door leden aan te trekken uit een breed scala van beroepen en functies, proberen we  zoveel als mogelijk een afspiegeling te vormen van diezelfde maatschappij. En betrokken te blijven bij wat er zich in de maatschappij afspeelt.

Rotary Club Deventer telt circa 40 leden. Zij  heeft daarmee de nodige ‘clout’ om haar doelen te verwezelijken én ze heeft de individuele leden veel te bieden. De wekelijkse bijeenkomsten vinden plaatsen op dinsdagavond, meestal in restaurant de Keizerskroon.

De inzet voor het grotere geheel van de samenleving en de bereidheid om te willen leren van elkaar maken dat Rotary Club Deventer, ook in haar respectabele 84-ste jaar, nog springlevend is.

Geen sigaren- en whiskyclub voor mannen, maar juist een gemengde club, die de handen uit de mouwen steekt!

WELKOMSWOORDEN VAN

  • HET COMITÉ VAN AANBEVELING
  • DE VOORZITTER VAN ROTARY DEVENTER
  • DE VOORZITTER VAN HET RODE KRUIS DEVENTER
  • ANDRIES HEIDEMA, COMMISSARIS DES KONINGS PROVINCIE OVERIJSSEL
Foto Galerie 2017 266
Over ons
Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau draagt de Miglia Daventria Rally een warm hart toe! 1

De vicevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, Zijne Hoogheid Prins Pieter Christiaan van Oranje Nassau roept u als lid van het comité van aanbeveling nadrukkelijk op aan de editie 2019 van de Miglia Daventria Rally deel te nemen. Niet alleen vanuit zijn persoonlijke interesse én binding met de rallysport, maar bovenal vanuit de wetenschap dat ook de opbrengst van deze editie ten goede komt aan het Rode Kruis, de organisatie waarmee het koninklijk huis en Pieter Christiaan persoonlijk in woord én daad verbonden zijn.
De opbrengst van de rally stelt het Rode Kruis Deventer in staat een deel van haar activiteiten te financieren, activiteiten die anders niet-, of beperkt en moeizaam, gerealiseerd kunnen worden.
Als deelnemer aan internationale- en nationale rally’s weet ik welk een fantastische ervaring u aan een dergelijk evenement ontleent. Dat u daarnaast met uw deelname ook nog eens nadrukkelijk “het goede doel” support, kan niet tot een andere conclusie leiden dan een snel inschrijven voor deze rally.
Een rally die mét een sponsorklasse, naast de sport- en tourklasse, ook de “amateurs” onder u, alle mogelijkheden tot deelname biedt.
Een fantastische dag gekoppeld aan een goed doel moet m.i. voldoende zijn om u snel aan te melden.
Ik zou het persoonlijk erg appreciëren. Ik zie u graag als deelnemer aan deze editie van de rally. Wacht niet, meld u aan.

Inschrijflijst Miglia Daventria IX  25 mei 2019

In 2019 zal al weer de negende editie van de rally Miglia Daventria plaatsvinden! Als voorzitter van Rotary Club Deventer verheug ik me erop dat onze club de organisatie wederom op zich gaat nemen.
In de acht jaar dat de Rotary Club Deventer deze rally organiseert, zijn we toegegroeid naar een bijna professionele organisatie. Na iedere editie vindt zowel extern alsook intern een uitgebreide evaluatie plaats om de volgende editie naar een nog hoger niveau te tillen.
Rotary Club Deventer streeft dan ook ieder jaar naar organisatie van dit evenement richting perfectie. Zowel qua inhoud als sfeer kan ik u van harte aanbevelen (ook) in 2019 deel te nemen!
Tijdens de afgelopen editie van de Miglia Daventria heeft de Rotary Club Deventer een flink bedrag binnen gehaald, mede dankzij de vele sponsors. Dit bedrag is volledig aangewend om, in nauwe samenwerking met het Rode Kruis, 1250 Deventer burgers met een handicap of vanuit een sociaal isolement een fijne, geheel verzorgde avond aan te bieden door het bijwonen van een spectaculaire voorstelling van “Deventer op Stelten”.
Ook bij de aanstaande rally op zaterdag 25 mei 2019 verwachten we weer een flinke deelname in de sport- en tourklasse. Maar ook in de sponsorklasse, waarbij jonge mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen mee te rijden in de veelal fantastische bolides.
Voor 2019 zal de opbrengst van de rally nogmaals worden besteed aan een soortgelijke activiteit voor deze doelgroep rondom “Deventer op Stelten”. Dit ook weer samen met het Rode Kruis.
Wij zijn nu al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de negende editie; uw inschrijving zal bijdragen tot nog meer enthousiasme en toewijding onzerzijds!
Ik verwelkom u graag op 25 mei 2019! Tot dan!
Pieter Steenhuis,
Duo voorzitter Rotary Club Deventer

WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD !
Toen wij drie jaar geleden de samenwerking aangingen met de Rotary Deventer konden wij niet bevroeden hoe succesvol dit zou uitpakken.
Succesvol met betrekking tot de rally zelf en mogelijk nog succesvoller met betrekking tot de besteding van de opbrengst.
Met de aanvulling, naast de sport- en tourklasse, van een sponsorklasse werd de deelname in de rally van een groot aantal jong gehandicapten gezekerd.
De “vaste deelnemers” aan de Miglia Daventria Rally hebben dit zelf al een aantal keren ervaren. In rationaliteit is nauwelijks te bevatten wat deelname aan een dergelijk evenement voor deze groep mensen betekent. Dat alleen al ervaren maakt de 25e mei 2019 heel bijzonder, ook voor u.
Met de opbrengst van de rally hebben wij in 2016, 2017 en 2018 mensen tijdens het culturele festival Deventer op Stelten een geheel verzorgde avond uit kunnen aanbieden. Mensen overigens die, normaal gesproken, daartoe niet meer zelfstandig in staat zijn.
Met aantallen van 400, 600 en het afgelopen jaar, in het verlengde van het 1250 jarig bestaan van de stad Deventer eenzelfde aantal gasten, hebben Rotary en Rode Kruis een mega-prestatie geleverd en daarmee het bestaansrecht van deze aanvulling op het DoS-programma gezekerd. Mét de nadrukkelijke koppeling DoS én Miglia Daventria is tevens een product ontstaan waar Deventer heel trots op is. Het is aan ons allen om dit waar te blijven maken.
Onze gezamenlijke inzet heeft er dus inmiddels daadwerkelijk toe geleid dat de opening van dit grote nationale- maar ook internationale evenement niet meer om dit initiatief, deze invulling heen kan.
Onze doelgroep, mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn het festival te bezoeken, maakt ook de komende jaren deel uit van dit culturele gebeuren.
Al onze gasten bij Deventer op Stelten én een grote groep jong gehandicapten in de rally bewijst u zo een enorme dienst.
Ons succes is úw succes en maakt dit alles mogelijk, vandaar: “Wegens succes geprolongeerd”!!!!!
Neem dus deel, bewerk ook uw netwerk, in tour-, sport- én uiteraard in de sponsorklasse wachten wij op u.
Jan Hattink
Voorzitter Rode Kruis Deventer

Over ons 29

 

 

In mijn hoedanigheid als burgemeester van Deventer was ik een aantal jaren voorzitter van het comité van aanbeveling. Met mijn aanstelling als Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel per medio juli 2018 kwam hieraan een “functioneel” einde.
Dit betekent echter niet dat ik de Miglia Daventria Rally en onlosmakelijk daaraan gekoppeld de bestemming van de opbrengst, te weten: de op unieke mogelijkheid om honderden mensen Deventer op Stelten te laten bezoeken, niet van harte onderschrijf.

Dankzij de samenwerking tussen Rotary Deventer en het Rode Kruis werd eerder aan de rally, naast de sport- en tourklasse, een sponsorklasse toegevoegd waarin tientallen jong gehandicapten meerijden. Met eigen ogen heb ik gezien wat een dergelijke dag voor deze jonge mensen betekent.

De drie jaar geleden gemaakte keuze om de opbrengst van de rally te gebruiken om een grote groep mensen, die daartoe zelf niet meer in staat zijn, een geheel verzorgde avond Deventer op Stelten aan te bieden, bleek eveneens een schot in de roos.
Het afgelopen jaar werden zo 1250 mensen (Deventer 1250 jaar) op die manier uit hun isolement gehaald en beleefden zij een fantastische avond. Een tachtigtal bussen en/of busjes  brachten hen naar de locatie. Daar kregen zij een spectaculaire voorstelling te zien en werden vóór-, tijdens én ná de voorstelling als vip-gasten behandeld.

Het ín de rally meenemen van een specifieke doelgroep en het, dankzij de opbrengst, vervolgens aan hele grote aantallen mensen aanbieden van een geheel verzorgde avond Deventer op Stelten getuigt van groot maatschappelijk engagement.
Dit werk van Rotary Deventer en Rode Kruis verdient het om onderschreven te worden. Als Commissaris van de Koning in deze prachtige provincie, na het rijden van de route kunt u daar al helemaal niet meer omheen, beveel ik dit evenement nadrukkelijk aan. Met uw deelname, direct- of indirect, draagt u bij aan de continuïteit van dit unieke initiatief.

U geniet en in uw genieten maakt u het gelijktijdig zo veel anderen mogelijk, die nét iets minder mogelijkheden hebben, hierin te participeren.
Mooier kan het toch niet zijn ?!

 

Andries Heidema