Reglement

Briefing en Vrijwaringsverklaring (n.n.v.t.)

REGLEMENT, VRIJWARINGSVERKLARING EN BRIEFING

VOOR DE MIGLIA DAVENTRIA X OP 4 SEPTEMBER 2021

Hieronder vindt u de links naar de klasse reglementen, andere belangrijke documenten en de briefings.

Vrijwaringsverklaring

Het zou de organisatie van de rally enorm helpen, indien u op de rallydag al de vrijwaringsverklaring hebt gelezen en ondertekend. Ondertekening graag door de beide rally deelnemers, de bestuurder en navigator.

Briefing(s)

Hieronder vindt u de Briefing(s) voor de Miglia Daventria op 04 september 2021. 
Click op de link om de desbetreffende briefing te downloaden.

Reglement Miglia Daventria X 04.09.2021

Hieronder vindt u de Reglementen voor de Miglia Daventria X op 4 september 2021. Click op de link om het betreffende reglement te downloaden.