De datum – 25 mei 2019 – van de Miglia Daventria IX nadert. En net zo nadert de ‘full stop’ van 125 equipes! De stand is: 114 (zegge: honderd en veertien)!!

Dus voor de rally-enthousiasten die willen meedoen aan de Miglia Daventria IX: wacht niet te lang met inschrijven.
De inschrijving sluit op 15 mei om 12.00 uur.


mei 10th, 2019

Posted In: Nieuwsartikelen

0

Het Reglement voor de Sport- en Tourklasse en het Reglement voor de Sponsorklasse voor de Miglia Daventria editie IX op 25 mei 2019 zijn op maandag 29 april geplaatst op de website en daarmee toegankelijk voor de deelnemers.
KIJK DAARVOOR OP DE WEBPAGINA ‘REGLEMENTEN’.

 


april 29th, 2019

Posted In: Nieuwsartikelen

0

We zijn de 100 inschrijvingen al voorbij. Maar dat maakt niet minder mooi dat de Miglia Daventria editie IX als inschrijving nummer 100 kan verwelkomen Ron König, nu waarnemend burgemeester van ‘Daventria’ en de toekomstige burgemeester (zo is inmiddels bekend).
En in een prachtige auto van bijpassende kleur. Een Triumph 4a IRS uit 1966 in ‘Powder Blue’ (voor de kenners onder ons de kleur van de legendarische Triumph ‘Competition Department).

Een speciaal hartelijk welkom daarom voor de equipe König en Tijkorte!

Trouwens: alle inschrijvers staan ze met hun auto op de inschrijvingspagina van de Miglia Daventria website.

KIJK EN VERGELIJK!!


april 21st, 2019

Posted In: Nieuwsartikelen

0

Door het inschrijfgeweld voor de Sport- en Tourklasse mogen we niet vergeten wat er allemaal aan vierwieligs moois wordt aangemeld voor de Sponsorklasse. Voor de liefhebber is het een feest om de nummers 81 tot en met 92 te bekijken. Bezoek de pagina ‘Inschrijflijst Editie IX’. Schitterende auto’s en automobielen, allemaal voor de Sponsorklasse. Die gaan dit jaar misschien wel de show stelen!

Ook inschrijving nummer 90 is een auto voor de Sponsorklasse. En die willen we nu apart in het zonnetje zetten met onderstaande foto!

 


april 5th, 2019

Posted In: Nieuwsartikelen

0

Sponsoren 33

Op 31 maart hadden zich al 80 equipes ingeschreven voor de tourklasse en de sportklasse. En er gaan 20 equipes meedoen met de sponsorklasse.


maart 31st, 2019

Posted In: Nieuwsartikelen

0

Bericht van de Uitzetter, Rutger Kwant

Als uitzetter heb je natuurlijk een ‘speciale blik’ als je kijkt naar een Rally.
Bij de Miglia Daventria zie ik dat het evenement zich door de jaren heen blijft ontwikkelen. Ervaringen uit voorgaande edities worden elke keer verwerkt in de volgende. Alles met de hoop en ambitie om een steeds mooiere rally neer te zetten.

Ieder jaar proberen we weer voor variatie te zorgen. Door te kiezen voor wisselende locaties, verschillende streken en landschappen om door te rijden en ook door de rallysystemen te variëren. Net als voor ‘spijs’ geldt nu eenmaal ook voor Rally’s dat verandering zorgt voor (meer) genieten.

Ik kan zeggen dat we voor editie IX van de Miglia Daventria ook weer het nodige hebben zitten uitdenken.
Vele uren zijn besteed aan het vinden van een leuk te rijden route die ook de nodige interessante uitdagingen moet bieden.
Avonden lang op de topografische kaarten en Google Maps turen. Rondes in het beoogde wedstrijdgebied maken.
Kijken of dat leuke onverharde weggetje wel goed berijdbaar is, ook als het geregend heeft.
Zoeken naar afwisseling in de routesystemen en leuke valstrikken om de deelnemers op het verkeerde been te zetten.
Bepalen waar de controlebordjes moeten komen te staan. Puzzelen met routelengtes en rijtijden.
Dat is het (vele) werk van de uitzetter!!

En dan is er het punt van de moeilijkheidsgraad. Die dient bij een charitatieve rally als deze ook weer niet overdreven hoog te zijn, in ieder geval in de Tourklasse. Daar het spreekwoordelijke juiste midden tussen ‘winnen met twee vingers in de neus’ en ‘bolle ruiten’ (van de emoties tussen bestuurder en navigator). Maar in de Sportklasse mag en moet er wel aan getrokken worden door de deelnemers. Daar staat het wedstrijdelement mede voorop.
Hopelijk zijn wij geslaagd in dit streven, we horen na afloop weer graag wat jullie bevindingen zijn.

Als straks het reglement voor de Miglia Daventria IX in definitieve vorm beschikbaar is zullen de deelnemers zien dat er enkele andere rallysystemen gebruikt gaan worden dan in voorgaande jaren. Soms een kleine variatie op een gebruikelijke methode, soms een systeem dat minder vaak gebruikt wordt om te navigeren.
Het is allemaal gelukkig geen “rocket science” en met nuchter boerenverstand moet men hiermee uit de voeten kunnen. Voorwaarde hierbij is wel dat men het reglement en de routeopdracht nauwkeurig leest!!
De uitzetter durft de stelling wel aan dat het niet gaat meevallen om zonder strafpunten aan de finish te komen in de Miglia Daventria IX op 25 mei a.s.!

Rutger Kwant

Uitzetter Miglia Daventria IX


maart 21st, 2019

Posted In: Nieuwsartikelen

0

Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau draagt de Miglia Daventria Rally een warm hart toe!

Zie het welkomswoord van Pieter Christiaan als lid van het Comité van Aanbeveling op de pagina ‘over ons’ en onder deze button.


februari 25th, 2019

Posted In: Nieuwsartikelen

0

Aanbeveling Andries Heidema voor de Miglia Daventria

In mijn hoedanigheid als burgemeester van Deventer was ik een aantal jaren voorzitter van het comité van aanbeveling. Met mijn aanstelling als Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel per medio juli 2018 kwam hieraan een “functioneel” einde.
Dit betekent echter niet dat ik de Miglia Daventria Rally en onlosmakelijk daaraan gekoppeld de bestemming van de opbrengst, te weten: de op unieke mogelijkheid om honderden mensen Deventer op Stelten te laten bezoeken, niet van harte onderschrijf.
Dankzij de samenwerking tussen Rotary Deventer en het Rode Kruis werd eerder aan de rally, naast de sport- en tourklasse, een sponsorklasse toegevoegd waarin tientallen jong gehandicapten meerijden. Met eigen ogen heb ik gezien wat een dergelijke dag voor deze jonge mensen betekent.
De drie jaar geleden gemaakte keuze om de opbrengst van de rally te gebruiken om een grote groep mensen, die daartoe zelf niet meer in staat zijn, een geheel verzorgde avond Deventer op Stelten aan te bieden, bleek eveneens een schot in de roos.
Het afgelopen jaar werden zo 1250 mensen (Deventer 1250 jaar) op die manier uit hun isolement gehaald en beleefden zij een fantastische avond. Een tachtigtal bussen en/of busjes brachten hen naar de locatie. Daar kregen zij een spectaculaire voorstelling te zien en werden vóór-, tijdens én ná de voorstelling als vip-gasten behandeld.
Het ín de rally meenemen van een specifieke doelgroep en het, dankzij de opbrengst, vervolgens aan hele grote aantallen mensen aanbieden van een geheel verzorgde avond Deventer op Stelten getuigt van groot maatschappelijk engagement.
Dit werk van Rotary Deventer en Rode Kruis verdient het om onderschreven te worden. Als Commissaris van de Koning in deze prachtige provincie, na het rijden van de route kunt u daar al helemaal niet meer omheen, beveel ik dit evenement nadrukkelijk aan. Met uw deelname, direct- of indirect, draagt u bij aan de continuïteit van dit unieke initiatief.
U geniet en in uw genieten maakt u het gelijktijdig zo veel anderen mogelijk, die nét iets minder mogelijkheden hebben, hierin te participeren.
Mooier kan het toch niet zijn ?!

Andries Heidema


december 8th, 2018

Posted In: Nieuwsartikelen

0

Samenwerken voor die ander!

Het antwoord in relatie tot de Miglia Daventria Rally is niet moeilijk te geven, ook in de editie 2018 hebben Rotary- en Rode Kruis Deventer elkaar opnieuw gevonden  in het inhoud geven aan een gezamenlijke doelstelling die recht doet aan waar wij beiden voor staan: Dienstvaardigheid.
Van dit laatste kan alleen sprake zijn wanneer je dit richt op de ander en juist op dat punt scoort de Miglia Daventria Rally.

Als relatief buitenstaander heb ik inmiddels  van de échte kenners wel begrepen dat deze rally in kwalitatief opzicht staat als een huis en waarbinnen, vanuit een gezonde ambitie, van jaar-tot-jaar wordt geprobeerd  die lijn nog verder door te trekken.
Ook met betrekking tot de hoogte van de opbrengst én de besteding daarvan, zijn er ambities.
Met de start van de Sponsor-klasse en het meenemen van jong-gehandicapten als bijrijder is een belangrijke stap gezet.
Ook in 2018 zullen een groot aantal jong gehandicapten in de Sponsor-klasse meerijden. Zelfs wanneer u denk te weten wat dit voor hen betekent, durf ik bijna de stelling aan dat u dit nog steeds onderschat.  Ervaar het straks zelf, direct- of indirect, en u begrijpt mij.

De opbrengst van de rally wordt ook in 2018 ingezet bij het grote culturele festival “Deventer op Stelten”. Het afgelopen jaar boden wij vijfhonderd mensen met een beperking een geheel verzorgde avond aan. O.a. tweehonderdvijftig rolstoelers maakten gebruik van “onze tribune” en genoten van een fantastisch uitje.  Ook de Britse theatergroep welke optrad was onder de indruk en gaf aan nog nooit ergens in Europa voor zo’n  grootschalig “disabled”gezelschap in de buitenlucht gespeeld te hebben.

Met de opbrengst van de rally 2018 gaan wij, Rotary én Rode Kruis, dit herhalen en misschien wel spectaculair overtreffen. Het feit dat Deventer 1250 jaar bestaat in 2018 zou wel eens voor iets heel bijzonders kunnen staan.

En u, u kunt daaraan bijdragen. Zonder deelnemers en sponsoren is er géén rally én géén opbrengst.
Uw dienstvaardigheid is nodig naast de onze om de editie 2018 tot een succes te maken. Aarzel dus niet maar sluit u in enigerlei vorm aan. Met tientallen jong gehandicapten als deelnemers en honderden mensen bij Deventer op Stelten toert u letterlijk voor “EEN ANDER” !

Jan Hattink
Voorzitter Rode Kruis Deventer


november 27th, 2017

Posted In: Nieuwsartikelen

0

Navigeren zónder TomTom??

Navigeren doe je zónder TomTom!

Maar dat navigeren, dat kun je toch omzeilen door middel van een navigatiesysteem?

Regelmatig moeten we uitleggen dat een navigatiesysteem eigenlijk een sta-in-de-weg is voor de navigator. Hoe komt dat dan?

Onze uitzetter, Rutger Kwant, heeft het ons eens uitgelegd. Een navigatiesysteem is gebaseerd op de actuele omgeving, en geeft dus weer wat de rijder en navigator daadwerkelijk voor zich zien. Nu is een oldtimerrally een spelletje waarbij de werkelijkheid door de uitzetter niet kan worden veranderd, maar het kaartmateriaal wél.

En laat het kaartmaterieel nu het enige zijn waarmee de navigator geacht wordt de route te bepalen….

Ofwel: als je op een weg rijdt die er op de kaart niet is, hoor je er niet te zijn! Als er een “fietsje” in de kaart is gezet op de weg waarop je rijdt, wordt de weg geacht een fietspad te zijn. En heb je er dus niets te zoeken!

Een navigatiesysteem is dus iets waarmee je niets kunt beginnen.

De tips van de uitzetter voor de navigator:

Heb in ieder geval in de auto:

Loupe: The devil is in the detail…..

Markeerstift: In tegenstelling tot een pen of potlood geeft een aangebrachte Markeerlijn op de routekaart nog de mogelijkheid om “onder de streep” te kijken als je de route moet aanpassen, wat met enige regelmaat gebeuren gaat.

Liniaal: Zorg voor een liniaal in de auto. Ook dit jaar zal er een liniaaltje in de goodiebag aanwezig zijn, met daarop de juiste schaalverdelingen.  Het aflezen en doorgeven aan de bestuurder gaat daarmee sneller, en de foutkans neemt enorm af.

Verdeel de taken:

Als jullie als equipe voor het eerst meerijden in een rally, spreek dan af wie wat doet. Laat de chauffeur bijvoorbeeld opletten of er controlebordjes langs de route staan, en laat de navigator kaartlezen. Echt, het klinkt vanzelfsprekend, maar navigerende bestuurders komen we meer dan eens tegen……

Na het verstrekken van het kaartmateriaal is het wijs de eerste paar minuten de route te plotten, en de routelijn in te tekenen. Het geeft daarná meer rust in de auto, en maakt de equipe scherper. Bovendien geeft het missen van 1 controlebordje 30 strafpunten, en dat is net zoveel als een half uur later binnenkomen! Ofwel, haastige spoed is zelden goed.

Ook handig: lees het reglement goed door! Ruim voor de wedstrijddag zal het reglement op de site van de rally geplaatst worden, en zullen we jullie hierop attenderen. Uiteraard is een afschrift van het reglement onderdeel van het materiaal dat je op de dag zelf wordt uitgereikt.

En voor de fanatici:

Joan van der Lustgraaf, de uitzetter van de eerste 5 edities, geeft in eigen beheer een boek uit, speciaal bedoeld voor de navigatoren in de rallysport. Alle routesystemen, alle tips en trics komen voorbij in dit boekje. Het boek is verkrijgbaar bij diverse webshops:  Systemen en Systematiek van het sportieve Kaartlezen; Ben van Delden

Navigeren zónder TomTom?? 1


maart 19th, 2017

Posted In: Nieuwsartikelen

0

Volgende pagina »