Aanbeveling Andries Heidema voor de Miglia Daventria

In mijn hoedanigheid als burgemeester van Deventer was ik een aantal jaren voorzitter van het comité van aanbeveling. Met mijn aanstelling als Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel per medio juli 2018 kwam hieraan een “functioneel” einde.
Dit betekent echter niet dat ik de Miglia Daventria Rally en onlosmakelijk daaraan gekoppeld de bestemming van de opbrengst, te weten: de op unieke mogelijkheid om honderden mensen Deventer op Stelten te laten bezoeken, niet van harte onderschrijf.
Dankzij de samenwerking tussen Rotary Deventer en het Rode Kruis werd eerder aan de rally, naast de sport- en tourklasse, een sponsorklasse toegevoegd waarin tientallen jong gehandicapten meerijden. Met eigen ogen heb ik gezien wat een dergelijke dag voor deze jonge mensen betekent.
De drie jaar geleden gemaakte keuze om de opbrengst van de rally te gebruiken om een grote groep mensen, die daartoe zelf niet meer in staat zijn, een geheel verzorgde avond Deventer op Stelten aan te bieden, bleek eveneens een schot in de roos.
Het afgelopen jaar werden zo 1250 mensen (Deventer 1250 jaar) op die manier uit hun isolement gehaald en beleefden zij een fantastische avond. Een tachtigtal bussen en/of busjes brachten hen naar de locatie. Daar kregen zij een spectaculaire voorstelling te zien en werden vóór-, tijdens én ná de voorstelling als vip-gasten behandeld.
Het ín de rally meenemen van een specifieke doelgroep en het, dankzij de opbrengst, vervolgens aan hele grote aantallen mensen aanbieden van een geheel verzorgde avond Deventer op Stelten getuigt van groot maatschappelijk engagement.
Dit werk van Rotary Deventer en Rode Kruis verdient het om onderschreven te worden. Als Commissaris van de Koning in deze prachtige provincie, na het rijden van de route kunt u daar al helemaal niet meer omheen, beveel ik dit evenement nadrukkelijk aan. Met uw deelname, direct- of indirect, draagt u bij aan de continuïteit van dit unieke initiatief.
U geniet en in uw genieten maakt u het gelijktijdig zo veel anderen mogelijk, die nét iets minder mogelijkheden hebben, hierin te participeren.
Mooier kan het toch niet zijn ?!

Andries Heidema