Samenwerken voor die ander!

Het antwoord in relatie tot de Miglia Daventria Rally is niet moeilijk te geven, ook in de editie 2018 hebben Rotary- en Rode Kruis Deventer elkaar opnieuw gevonden  in het inhoud geven aan een gezamenlijke doelstelling die recht doet aan waar wij beiden voor staan: Dienstvaardigheid.
Van dit laatste kan alleen sprake zijn wanneer je dit richt op de ander en juist op dat punt scoort de Miglia Daventria Rally.

Als relatief buitenstaander heb ik inmiddels  van de échte kenners wel begrepen dat deze rally in kwalitatief opzicht staat als een huis en waarbinnen, vanuit een gezonde ambitie, van jaar-tot-jaar wordt geprobeerd  die lijn nog verder door te trekken.
Ook met betrekking tot de hoogte van de opbrengst én de besteding daarvan, zijn er ambities.
Met de start van de Sponsor-klasse en het meenemen van jong-gehandicapten als bijrijder is een belangrijke stap gezet.
Ook in 2018 zullen een groot aantal jong gehandicapten in de Sponsor-klasse meerijden. Zelfs wanneer u denk te weten wat dit voor hen betekent, durf ik bijna de stelling aan dat u dit nog steeds onderschat.  Ervaar het straks zelf, direct- of indirect, en u begrijpt mij.

De opbrengst van de rally wordt ook in 2018 ingezet bij het grote culturele festival “Deventer op Stelten”. Het afgelopen jaar boden wij vijfhonderd mensen met een beperking een geheel verzorgde avond aan. O.a. tweehonderdvijftig rolstoelers maakten gebruik van “onze tribune” en genoten van een fantastisch uitje.  Ook de Britse theatergroep welke optrad was onder de indruk en gaf aan nog nooit ergens in Europa voor zo’n  grootschalig “disabled”gezelschap in de buitenlucht gespeeld te hebben.

Met de opbrengst van de rally 2018 gaan wij, Rotary én Rode Kruis, dit herhalen en misschien wel spectaculair overtreffen. Het feit dat Deventer 1250 jaar bestaat in 2018 zou wel eens voor iets heel bijzonders kunnen staan.

En u, u kunt daaraan bijdragen. Zonder deelnemers en sponsoren is er géén rally én géén opbrengst.
Uw dienstvaardigheid is nodig naast de onze om de editie 2018 tot een succes te maken. Aarzel dus niet maar sluit u in enigerlei vorm aan. Met tientallen jong gehandicapten als deelnemers en honderden mensen bij Deventer op Stelten toert u letterlijk voor “EEN ANDER” !

Jan Hattink
Voorzitter Rode Kruis Deventer